Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

LB07 - IF Limhamn Bunkeflo

LB07 erbjuder barn och unga att få träna och spela fotboll i en socialt trygg miljö med välutbildade ledare. 

LB07 Valmöte 2019
2019-03-22 14:26

Valmötet äger rum måndagen den 15 april 18.00 i klubbstugan på Limhamns IP.

 

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och valmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande år, dvs. det år där årsmöte hålls, och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Vid valmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

 

 

 

Varmt välkomna!

 

LB07
LB07 Årsmöte 2019
2019-02-23 09:25
Årsmötet äger rum måndagen den 18 mars klockan 18.00 i klubbstugan på Limhamns IP.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och valmötet.
Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande år, dvs. det år där årsmöte hålls, och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Verksamhets- & Förvaltningsberättelse. 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
11. Val.
a) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 
c) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
12. Övriga frågor.Varmt välkomna!

LB07
FotbollsLEKskolan
Inskrivningsmötena är spikade för fotbollslekskolan!
2019-02-18 13:41, FotbollsLEKskolan
LB07 FotbollsLEKskola
Årets FotbollsLEKskola för spelare födda 2015 kommer att ha inskrivningsmöten enligt nedan i mars månad. Vi kommer att träffas på Limhamns IP i vår klubbstuga. Detta gäller för båda mötena!

Onsdagen den 27 mars kl. 18.00 skriver vi in barn från Limhamn.
Torsdagen den 28 mars kl. 18.00 skriver vi in barn från Bunkeflostrand.

Är ni äldre än födda 2015 är ni såklart hjärtligt välkomna ändå. Det kan hända att vissa äldre grupper har intagningsstopp. Men vi ser till att ni får rätt kontaktuppgifter för det lag/grupp som kan vara aktuellt.

PS. Vi är jätteintresserade av tjejer som är födda 2013, för tanken är att vi i år ska skapa ett tjejlag för dessa.Varmt välkomna!

LB07 FotbollsLEKskola

Jonas Snygg
Mobil/Sms: 0768-581349 (Dagtid, vardagar)
E-post: jonas@lb07.se
Nyheter från våra lag
F10/9, 18/03 22:24 
P10 B, 18/03 13:34 
P10 B, 14/03 06:23 
P15, 11/03 11:00 
P10 B, 06/03 15:07