Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

LB07 - IF Limhamn Bunkeflo

LB07 erbjuder barn och unga att få träna och spela fotboll i en socialt trygg miljö med välutbildade ledare. 

Dam
Träningspass ett för damerna i Holland
2019-04-03 16:00, Dam
Johan Cruijff ArenA

På fredag väntar genrep mot Ajax.


LB07 Valmöte 2019
2019-03-22 14:26

Valmötet äger rum måndagen den 15 april 18.00 i klubbstugan på Limhamns IP.

 

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och valmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande år, dvs. det år där årsmöte hålls, och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Vid valmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

 

 

 

Varmt välkomna!

 

LB07
LB07 Årsmöte 2019
2019-02-23 09:25
Årsmötet äger rum måndagen den 18 mars klockan 18.00 i klubbstugan på Limhamns IP.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och valmötet.
Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande år, dvs. det år där årsmöte hålls, och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Verksamhets- & Förvaltningsberättelse. 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
11. Val.
a) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 
c) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
12. Övriga frågor.



Varmt välkomna!

LB07
Nyheter från våra lag