Kontaktpersoner
Har ni några frågor eller funderingar? Tveka inte för att kontakta någon av nedanstående ledare.


Magged Khalidy
Mobil:  0706-583460
E-post: magged@fasterfood.se

Jesper Lindskog
Mobil: +4521516677
E-post: jesper.lindskog@nordzucker.com

Johan Nilsson
Mobil: 0768-035431
E-post: johan70nilsson@telia.com

Tina Lindqvist
Mobil: 0708-856681
E.post: tina.lindqvist@telia.com