1 % bonus på alla inköp
ICA Kvantum Emporia och LB07 har haft ett långvarigt samarbete. ICA Kvantum Emporia delar LB07s värderingar och anser att det är viktigt att stötta föreningens ungdomsverksamhet. 

ICA Kvantum Emporia har valt att lämna 1% bonus på alla inköp som medlemmar gör i butiken.

LB07 ska aktivt jobba för att synliggöra ICA Kvantum Emporias erbjudanden samt att exponera möjligheten till att föreningens medlemmar aktivt stöttar föreningen genom att nyttja medlemsbonusen.

Medlemsbonusen ska till 100% tillfalla ungdomsverksamheten och medlen ska bidra till att finansiera ledarlyftet som är föreningens satsning på utbilda framtida ungdomsledare.

Hittills har vi samlat in: 28 527 kronor