Sportsliga samhällsprojekt

LB07 vill bidra till en hållbar utveckling och genom sportsliga samhällsprojekt erbjuda unga en aktiv och hälsosam fritid.


Vårt samhällsengagemang är vårt sätt att bidra till en hållbar utveckling och genom fotbollen förena människor i Malmö. Vi gör det genom konkreta och handfasta projekt som Nattfotboll, Tjejfotboll och Jobbchansen.