Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Coachingprogram

Syftet med Coachingprogrammet är att arbetslösa ungdomar väljer att fortsätta studera eller kommer ut i praktik eller arbete. Vi vill genom programmet öka ungdomarnas självkänsla och motivation, hjälpa ungdomarna att finna sina personliga färdigheter samt inspirera ungdomarna att se nya möjligheter. Detta gör vi genom inspirationsföreläsningar och individuell coaching. Målgruppen är ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar eller som finns i riskzonen för utanförskap.