Jämställdhetsplan
Alla beslut, planer och policys ska genomsyras av ett tydligt genusperspektiv. Dessa är förankrade i klubbens planer, policys och andra beslutsdokument utifrån jämställdhets och likabehandlingsperspektiv.