Kontakt marknad

Marknadsansvarig

Johan Andersson
Mobil: +46 704 38 34 61
E-post: johan@lb07.se        
 
Marknad & CSR-ansvarig
Vesna Rosell
Mobil: +46 707 23 44 68
E-post: vesna@lb07.se

Försäljningsansvarig
Pär Kraemer
Mobil: +46 735 45 92 82
E-post: par@lb07.se
                                       
Webb- och trycksaksansvarig
Jonas Snygg
Mobil: +46 768 58 13 49
E-post: jonas@lb07.se