Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
LB07
Fotboll

Bunkefloprojektet

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 som ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Projektet har fått högsta ackreditering politiskt, idrottsligt och forskningsmässigt. Projektet är idag ett välkänt välfärdsprojekt, och har synts i medier över hela landet. Istället för att titta på hur samhället blir allt mer passivt, med ökande antal sjukskrivningar, fler personer som drabbas av våra s.k. välfärdsjukdomar etc., valde ortopeden Per Gärdsell att göra något konkret åt situationen.


Bunkefloprojektet drogs igång på Ängslättskolan i Bunkeflostrand. Den lokala idrottsföreningen hjälpte till att göra det möjligt att ge barnen i åk 1 och 2 en timmes fysisk aktivitet om dagen - varje dag. Alla nya barn som börjar i första klass har fysisk aktivitet som ett dagligt, obligatoriskt ämne. Idag har alltså alla barn upp till fjärde klass gympa varje dag.


Samarbete ger rörelseglädje
Utökningen av den fysiska aktiviteten genomförs av pedagoger på skolan samt med hjälp av idrottsledare från IF Limhamn Bunkeflo. Aktiviteterna är varierande, där promenader och spontan lek är lika viktigt som andra rörelseaktiviteter. En mycket viktig förutsättning är att eleverna är motiverade och får uppleva rörelseglädje. Förhoppningsvis ska aktiviteterna ge starkare benstomme, förbättrad motorik, grundlägga goda vanor och lägga grunden till en hälsosam livsstil. Projektet syftar också till att öka barnens självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala förmåga.


Vid skolstarten varje år gör skolans idrottslärare tillsammans med skolsköterska och elevernas lärare motorikobservationer av samtliga elever i årskurs 1. Syftet är att tidigt fånga upp och ge elever med omogen/otränad motorik extra motorisk stimulering. De barn som behöver extra motoriskt stöd får individuellt anpassad motorikträning i mindre grupp en lektion per vecka.
 
Forskning
Bunkefloprojektet är ett samverkansprojekt mellan skolan, idrottsrörelsen och forskningen.

Ortopediska kliniken studerar om barnens benmassa påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. De följer benmassans utveckling hos de barn som höstterminen- 99 började i årskurs 1 och 2 tills de slutar årskurs 9. Eleverna kommer att mätas varje år. Även de elever som började årskurs 1 höstterminen- 00 ingår i denna studie.


I forskningsprojektet "Motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga" studeras elevernas motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Motorikobservationer genomförs varje år och eleverna i årskurs 1 till 3 följs under tre år. Hur elever med motoriska brister och koncentrationssvårigheter påverkas av ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning studeras särskilt samt hur elevernas självförtroende påverkas.


I projektet finns en rad andra vetenskapliga frågeställningar som studeras och dokumenteras på olika vis. Som exempel kan nämnas hur barn med dampliknande symtom påverkas av den fysiska aktiviteten och hur munhälsan påverkas av att barnen går på en hälsofrämjande skola. Deltagande kliniker/institutioner är: Barn- och ungdomspsykiatrin MAS, ortopedi MAS, fysiologi MAS, lärarhögskolan och folktandvården Skåne.


Bunkeflomodellen
Intresset för hur vi arbetar i Bunkefloprojektet har varit stort. Ur projektet har en modell skapats, Bunkeflomodellen, som bygger på kunskaperna och erfarenheterna från projektet.