Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
LB07
Fotboll

Historik

Den 1 januari 2008 blev sammanslagningen mellan Limhamns IF och Bunkeflo IF verklighet. Efter hårt arbete i bägge föreningarna och i den styrgrupp som bildades för projektet blev det klart. Vi har valt att slå oss samman för att vi måste följa med i samhällsutvecklingen för att vi vill vara en respekterad partner i det framtida samhället. 


Många föreningar har idag stora svårigheter med sin tillvaro därför att man saknar en vision, ett tydligt mål och till slut en roll i samhället. Dessutom lägger man merparten av sin energi på det som har varit. Den framgångsrika föreningen vågar möta framtiden genom att försöka förstå vilka krav som sannolikt ställs på en idrottsförening år 2015.


Malmö är en stad i kraftig förändring som återspeglas i befolkningens ändrade åldersstruktur, Malmö Högskola, näringsliv, närheten till Danmark och olika fysiska uttryck såsom Öresundsbron, Västra Hamnen med Turning Torso och Citytunneln. Malmö Stad har på flera olika sätt visat att det omöjliga är möjligt och nya tankar välkomnas på ett helt annat sätt än tidigare. 


Idrottsrörelsen utgör en viktig del i en samhällsutveckling och måste själva ställa sig frågan hur kan man bidra och vara en del av framtiden? Idrotten behövs alltmer i takt med att samhället fragmenteras, vilket innebär att det uppstår behov av nya mötesplatser. För många människor kan en modern och stark förening bli kittet - det som förenar och bidrar till lust och glädje. Därför måste alltid idrottsrörelsen vara större än själva idrottsprestationen. Därför är fotbollen ett verktyg för att nå högre mål.