Om Akademin
Vi har valt att certifiera vår ungdomsverksamhet enligt SEF modellen och Svenska Spels Tipselit akademiverksamhet för att kvalitetssäkra vårt arbete med spelarutveckling i åldern 8-19 år och framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna inom vår verksamhet.

Vi har valt att dela in vår utbildning i tre steg. Det första steget för de allra minsta barnen kallar vi Lek med bollen. Träningarna präglas av just lek, glädje och rörelse. Nästa steg är Spel med bollen och här lär vi ut spelet fotboll och nu börjar vi även spela matcher. Det sista steget kallar vi Tävla med bollen och träningen inriktas mer mot lagspelet och den senaste matchen. Detta gör att det ställs högre krav på varje individ i träningsnärvaro samt att förstå sin roll i laget.

Du kan läsa mer i LB07 Spelarutbildningsplan

Klicka här för att läsa mer >>

Svenska Spel Tipselit Akademi LB07 har uppgraderats till 2 stjärnor **

Klicka här för att läsa mer >>