Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Medlemsavgift

För att träna och kunna spela matcher måste du vara medlem i föreningen.

När du betalt din medlems- och träningsavgift är du medlem till och med 31 december innevarande år. Du är då också olycksfallsförsäkrad i Folksam om skadan skulle vara framme under träning eller match.

Någon återbetalning av medlems- och/eller träningsavgift kommer inte att göras om du väljer att träda ur föreningen innan kalenderårets slut.


Som medlem har du fritt inträde till LB07:s samtliga hemmamatcher. Barn upp till 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.


Avgifter 2019


TräningsgrupperMedlemsavgiftTräningsavgiftTotalt att betala
                                    
                               
11-manna500 kr 1900 kr2400 kr
15 år och äldre

   
9-manna500 kr 1700 kr2200 kr
13-14 år

   
7-manna
500 kr
1450 kr
1950 kr
10-12 år

                            
  
5-manna
500 kr
 900 kr
1400 kr
8-9 år

   
3-manna500 kr  900 kr1400 kr
4-7 år

   
Ledare

100 kr
--- 100 kr
Familjemedlemskap800 kr + träningsavgift för resp. aktivt barn, se tabellen

 
Stödmedlem
500 kr --- 500 kr ----------------------------------------------
--------------------
---------------------

 
 

• Avgifterna gäller per kalenderår (dvs. kalenderår = medlemsår)


• Aktiva spelare betalar både medlems- och träningsavgift


• Aktiva spelare betalar både medlems- och halv träningsavgift

(Not. Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 juli innevarande år)Familjemedlemskap

Ex. Om man har 2 aktiva barn (t.ex. ett barn i 9-mannagrupp och ett i 3-mannagrupp) och är 2 vuxna i familjen, betalar man 800 kr (medlemsavgift för alla i familjen) + 1 700kr (träningsavgift för barnet i 9-mannagrupp) + 900 kr (träningsavgift för barnet i 3-mannagrupp) = 3 400kr för hela familjen.


Så här enkelt blir du vår stödmedlem:

Sätt in 500 :- på vårt bankgiro: 951-6451. Glöm inte uppge: namn, adress, e-post och mobilnummer.


Notera!

Att föreningens olycksfallsförsäkring för spelare och ledare enbart gäller om avgiften är betald.

Att du/ditt barn inte får fortsätta träna och inte får spela matcher om inte medlems- och träningsavgift är betald.


LB07 Medlemsförmåner
 - Klicka här >>

Håll utkik efter nya medlemserbjudande på hemsidan!