LB07 Spelarutbildningsplan
En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga att få träna och spela fotboll i en socialt trygg miljö med välutbildade ledare. 

Målet är att vi skall vara bland Sveriges bästa utbildnings- och utvecklingsmiljöer för unga spelare. För att lyckas med detta krävs det att alla drar åt samma håll och att vi alla har samma gemensamma mål. Utbildningsplanen är ett verktyg för våra ledare och instruktörer i sitt dagliga arbete med barn och unga och den ska säkerställa att alla jobbar utifrån samma grund.

Verksamhetens indelning 
4 - 8 år Fotbollsskolan - Lek med bollen 
9 – 12 år 7-mannafotboll - Spel med bollen 
13-19 år 11-mannafotboll - Tävla med bollen

Lek med bollen 
Fotbollslekskolan har som främsta uppgift att fånga barns intresse för idrott. Träningarna bedrivs året runt och inskrivning sker under mars månad varje år. För barn 4-6 år bedriver vi en Fotbollslekskola med träning men vi spelar inga matcher. Fotbollslekskolan ska präglas av glädje, rörelse och bollekar och som förhoppningsvis leder till livslång kärlek till fotboll och LB07. 

Spel med bollen 
Spel med bollen är andra länken i LB07s utbildningsplan för ungdomar och den riktar sig till flickor och pojkar 9-12 år. Inriktningen är att sätta spelaren i centrum och fokus ska alltid ligga på prestation och individuell utveckling. Vi vill genom en bred verksamhet få fram duktiga spelare till våra 11-mannalag och sedermera våra representationslag och genom lekfull träning stimulera och utveckla spelarna. 

Tävla med bollen 
Tredje länken i LB07s utbildningsplan och här tas de sista stegen i spelarens utbildning och de sista förberedelserna till att bli seniorspelare på hög nivå. När ungdomarna är 13 år bildar vi 11-mannalag och börjar spela 11-manna fotboll. Vår ambition är att ha så många 11-mannalag per åldersgrupp som det finns behov av men det förutsätter att det finns numerärt underlag med spelare.