Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
LB07
Fotboll

LB07 Årsmöte 2019
2019-02-23 09:25
Årsmötet äger rum måndagen den 18 mars klockan 18.00 i klubbstugan på Limhamns IP.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet och valmötet.
Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande år, dvs. det år där årsmöte hålls, och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Verksamhets- & Förvaltningsberättelse. 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
11. Val.
a) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 
b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 
c) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
12. Övriga frågor.Varmt välkomna!

LB07

Nyhetsarkiv
2019-12-17 10:16
Kallelse till Valmöte2019-11-22 14:42
LB07 Valmöte 20192019-03-22 14:26
LB07 Årsmöte 20192019-02-23 09:25
LB07 powered by Soeco2019-01-25 13:39
Gott Nytt År!2018-12-30 15:15
Backa vår klubb!2018-12-27 13:55
Grattis Mattias Svanberg2018-07-06 12:54
2018-06-28 10:47
Midsommar på sibbarp2018-06-04 08:53
2018-05-03 14:47
I samarbete med Nordea2018-05-03 14:23
Pressmeddelande2018-04-27 18:11
God Jul & Gott Nytt År!2017-12-19 09:57
Valmöte2017-11-07 15:17
Sommarstängt på LB072017-07-06 09:14
Midsommarfest2017-06-09 08:51
Volontärer sökes2017-05-11 06:57
Inför hemmapremiären2017-04-20 17:22
Årsmöte 15 mars2017-02-15 16:05
LB07 är viktigast2016-12-08 13:49
Otto trivs på Limhamn2016-12-08 13:46
Kallelse till valmöte2016-11-24 14:04
LB07 Inomhuscuper2016-10-26 09:44
Olivia Welin till VM2016-10-18 14:15
Jakten mot Allsvenskan2016-09-26 08:42
En udda bevakning2016-09-21 08:50
Antidoping2016-05-25 09:27
Kansliet stängt2016-05-04 15:17
LB07 Fotbollscamp 20162016-03-07 16:16
Årsmöte2016-03-07 10:15