Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
LB07
Fotboll

Från barnkonvention till spelarutbildning
2017-12-12 07:42

Vi i LB07 har valt att ställa oss bakom de nya spelformerna och införa dessa fullt ut från och med 2018.

Skälet till det är att få fler att spela längre och bättre och skapa bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt lärande.

 

Det synsätt som genomsyrar SvFFs spelarutbildningsplan är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv, med utgångspunkt från FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att barnets bästa alltid sätts i första rummet och att utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde.

 

Svensk fotboll inför nya nationella spelformer.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp med personer från svensk fotboll. Gruppen representeras av personer från SEF, EFD, distrikt och SvFF.

Projektgruppen har arbetat utifrån nationell och internationell beprövad erfarenhet och forskning. Arbetets utgångspunkt har varit SvFF:s spelar- och tränarutbildning samt Fotbollens spela, lek och lär (FSLL). Syftet med projektet Spelformer är att få fler att spela längre. Att matchen ska bli ett lär tillfälle för alla barn och ungdomar som spelar fotboll, med utgångspunkt från deras behov och glädje. Under arbetet med Spelarutbildningsplanen framkom det att valet av spelform i förhållande till planens yta och form var en avgörande faktor när det gäller lärande. Likaså fanns det all anledning att se matchen i barn och ungdomsfotboll som en del av träningen. Planen för lärande ska på ett naturligt sätt bestå av både träning och match, där utgångspunkten är barnens bästa och deras behov. Det fanns även anledning att se över de pedagogiska regler och riktlinjer som ytterligare ger barnen möjlighet att lära sig idrotten fotboll. Här var tanken också att ge bästa tänkbara rekommendationer med utgångspunkt från lärande och barns behov. I arbetet med spelformer har även kopplingen till tränarutbildningen (TRU) varit oerhört viktig. Spelarutbildningen berättar vad som ska tränas och tränarutbildningen hur det ska gå till och varför.


Mer om de nya spelformerna finner du här >>

 


Johan Andersson

Klubbchef

 


Nyhetsarkiv
2019-12-17 10:16
Kallelse till Valmöte2019-11-22 14:42
LB07 Valmöte 20192019-03-22 14:26
LB07 Årsmöte 20192019-02-23 09:25
LB07 powered by Soeco2019-01-25 13:39
Gott Nytt År!2018-12-30 15:15
Backa vår klubb!2018-12-27 13:55
Grattis Mattias Svanberg2018-07-06 12:54
2018-06-28 10:47
Midsommar på sibbarp2018-06-04 08:53
2018-05-03 14:47
I samarbete med Nordea2018-05-03 14:23
Pressmeddelande2018-04-27 18:11
God Jul & Gott Nytt År!2017-12-19 09:57
Valmöte2017-11-07 15:17
Sommarstängt på LB072017-07-06 09:14
Midsommarfest2017-06-09 08:51
Volontärer sökes2017-05-11 06:57
Inför hemmapremiären2017-04-20 17:22
Årsmöte 15 mars2017-02-15 16:05
LB07 är viktigast2016-12-08 13:49
Otto trivs på Limhamn2016-12-08 13:46
Kallelse till valmöte2016-11-24 14:04
LB07 Inomhuscuper2016-10-26 09:44
Olivia Welin till VM2016-10-18 14:15
Jakten mot Allsvenskan2016-09-26 08:42
En udda bevakning2016-09-21 08:50
Antidoping2016-05-25 09:27
Kansliet stängt2016-05-04 15:17
LB07 Fotbollscamp 20162016-03-07 16:16
Årsmöte2016-03-07 10:15