Truppen

Deltagare
Alishia Coleman
 
14 år
 
Andrea Trane
 
14 år
 
Elise Rosell
 
13 år
 
Elma Esser
 
14 år
 
Emma Persson
 
13 år
 
Emma Schröder
 
13 år
 
Emmy Bohlin
 
14 år
 
Erna Kvakic
 
13 år
 
Frida Lilja
 
16 år
 
Ida Brandt
 
14 år
 
Ida Schröder
 
13 år
 
Juni DeMaltén
 
13 år
 
Laura Groll
 
14 år
 
Maja Weber
 
14 år
 
Meja Wessman
 
14 år
 
Mekedes Sime
 
13 år
 
Myra Brange
 
13 år
 
Saga Arkliden
 
14 år
 
Sherri Rafael
 
14 år
 
Tilda Fajersson
 
13 år
 
Tyra Appelros
 
14 år
 
Wera Stendahl
 
13 år
 
Ledare