Truppen

Deltagare
Ahmad Alkafafi
 
17 år
 
Ahmad Farraj
 
17 år
 
Ali Fakhro
 
16 år
 
Anthon Fridh
 
16 år
 
Casper Nilsson
 
17 år
 
David Lamorell
 
17 år
 
Emil Sandström
 
17 år
 
Emir Osmanovski
 
16 år
 
Fabian Green
 
15 år
 
Filip Vukic
 
16 år
 
Gabriel Johnson
 
14 år
 
Gabriel Jovic
 
15 år
 
Inas Suljic
 
14 år
 
Jason Rindom
 
17 år
 
Karl Åström
 
17 år
 
Maltin Coku
 
16 år
 
Marcus Olsson
 
15 år
 
Max Persson
 
15 år
 
Muddi Charif
 
16 år
 
Philip Morovic
 
17 år
 
Simon Ågren
 
16 år
 
Ledare